top of page

  Poslání

 • Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

  Členové spolku                                                              

 • Mgr. Markéta Ackrmannová

 • Kristýna Karpíšková

 • Mgr. Monika Mačasová

 • Markéta Ryšlavá, Dis.

 • Jitka Vrbová

 • Mária Pařilová, Dis.

 • Bc. Jarmila Cifrová

 • PhDr. Jiří Frýbert

 • Mgr. Martin Parula

 • Jan Carlos Sekera

 • Karel Voborník

 • Bc. Ondřej Dvořák

 • Ing. Lenka Vendelbergerová

  Výbor

 • Mgr. Markéta Ackrmannová/vedoucí substitučního centra

 • Kristýna Karpíšková/vedoucí terénního programu

 • Mgr. Martin Parula/výkonný ředitel spolku

  Flashback

 • Ukončili jsme spolupráci se OSPOD na testování jejich klientů na přítomnost návykových látek. Tento způsob kontroly klientů OSPOD vnímáme jako procesně špatný.

 • Dokázali jsme navýšit mzdy všech zaměstnanců tak, aby obrážely realitu oficiálních aktualizovaných platových tabulek platných pro veřejné služby.

 • Rozšířili jsme oba pracovní týmy. Každý o 0,75 úvazku. Toto rozšíření bohužel neakceptoval Plzeňský kraj, tedy nejsou součástí základní sítě služeb.

 • Zavedli jsme nový benefitní systém pro zaměstance.

 • Celoorganizační týmbuilding v kláštěře Teplá se společnou prací na strategickém plánu spolku na následující 3 roky a relaxačním bubnováním s bubeníkem z Londýna.

 • Vstoupila v platnost vyhláška GDPR :-()

 • Máme novou závodní lékařku MUDr. Zemanovou.

 • Reinspekce MPSV v programu Substituční léčby dopadla na výbornou.

 • Začali jsme běhat s klienty substitučního centra.

 • Vyhráli jsme 1. místo v kategorii smíšených štafet v Železném adiktologovi.

 • Nasmlouvali jsme novou firmu na BOZP, prošli jsme auditem BOZP.

 • Spolupracovali jsme na vzniku platformy pro pracovníky v sexbyznysu.

 • Zvolili nám novou národní protidrogovou koordinátorku, nebyla to nejlepší volba.

  Členství Spolku​

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

 • Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program je členem Sekce HR. 

 • Platforma pro sociální bydlení.

 • Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

 • Regionální platforma pro otázky integrace cizinců na území Plzeňského kraje.

 • Partnerství s portálem eDekontaminace. 

  Podpořili nás

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 • Ministerstvo zdravotnictví.

 • Plzeňský kraj.

 • Magistrát města Plzně.

 • UMO3.

 • Komise protidrogová a prevence kriminality MMP.

 • Rokycany.

 • Klatovy.

 • Přeštice.

 • Probační a mediační služba.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna.

 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 

bottom of page