top of page

Spolek Ulice Plzeň

Výroční zpráva 2019

 

 

 

Poslání

 • Posláním Spolku Ulice Plzeň je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám ohroženým závislostí a poskytujícím komerční sexuální služby. Podílet se na vytváření odborného a legislativního rámce definování těchto služeb a na vzdělávací a výzkumné činnosti v daném oboru. Tímto způsobem chránit veřejné zdraví.

Členové s​polku

 • Mgr. Markéta Ackrmannová

 • Mgr. Monika Mačasová

 • Jitka Vrbová

 • Kristýna Karpíšková

 • Markéta Ryšlavá, Dis.

 • Mária Pařilová, Dis.

 • Bc. Jarmila Cifrová

 • Ing. Lenka Vendelbergerová

 • PhDr. Jiří Frýbert

 • Mgr. Martin Parula

 • Karel Voborník

 • Mgr. Jan Carlos Sekera

 • Bc. Ondřej Dvořák

 • Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.

Výbor

 • Mgr. Markéta Ackrmannová/vedoucí substitučního centra

 • Kristýna Karpíšková/vedoucí terénního programu

 • Mgr. Martin Parula/výkonný ředitel spolku

Principy práce

 • bezplatnost, zachování důstojnosti, individuální přístup, aktivizační přístup, místní a časová dostupnost, anonymita, nízkoprahovost, rovný přístup, odbornost

Flashback

 • Máme novou závodní lékařku – MUDr. Zemanovou.

 • Proběhla certifikace RVKPP na substituční centrum – ztráta pouze 2 bodů, certifikát udělen na 4 roky.

 • Drogový monitoring obce Zbiroh ve spolupráci s CPKP a sociologickým ateliérem MAKAI.

 • Výživný teambuilding na Šumavě.

 • Virtuální terén na FB.

 • Ředitel radním Malé Rady A.N.O.

 • Dvou denní kontrola z odboru kontroly a správy Úřadu Vlády.

 • Ke spolupráci na Projektu RAS – rozvoj adiktologických služeb – jehož řešitelem je Odbor protidrogové politiky ÚV ČR byly přizvány M. Ackrmannová a K. Karpíšková.

 • Přidali jsme se k výzvě APSS a oslovili ministryni MPSV Maláčovou ve věci podfinancovaných sociálních služeb.

 • K. Karpíšková požádána NMS o vstup terénu do pilotu s nasálním Naloxonem.

 • K připomínkování vyšla kniha Metody psychosociální práce v oblasti drog a závislostí – spoluautorkami jsou M. Ackrmannová a K. Karpíšková, příkladem dobré praxe přispěl J. Frýbert.

 • Den otevřených dveří za celou organizaci v SC 10. 10. 2020, akce proběhla i se zájmem politiků, návštěva z bezpečnostní komise Plzeňského kraje v Substitučním centru Plzeň: nabídka podpory v dofinancování nákladů spojených se stěhováním z KÚ.

 • Nadále probíhá snaha o spolupráci s věznicí – substituce ve věznici, ředitel M. Parula a vedoucí substituce M. Ackrmannová vyvolali schůzku s generálním ředitelstvím vězeňské služby o zařazení substituce do věznice Bory.

 • Výpadek Suboxonu zvládnut podchycením zásob (problém v dodávkách v souvislosti s Brexitem).

 • V půlce roku 2019 krize s doktory, poté, co MUDr. V. Stehlík čerpal dlouhodobou prac. neschopnost, zastupoval jej MUDr. Luboš Janů.

 • Terén od 1. 10. 2019 snížen o 1 úvazek (o 20 % v klientské práci míň pracovní síly): důvodem nutnost vytvořit úvazek pro administrativu – projektový manažer.

 • Ředitel dostal vizi projektu Street medicine do střednědobého plánu rozvoje služeb na MMP.

 • Proběhl kulatý stůl pod záštitou ČAS k poskytování zdravotní péče osobám žijícím na ulici.

 • Podáno trestní oznámení za SUP v prostituční scéně pro obchod s lidmi.

 • Proběhla schůzka s Piráty – zajímají se o tippelzóny.

 • Nalezeno nové sídlo pro všechny programy.

 • Vstup do ČAS projektu Společně a odborně – možnost vzdělávat zaměstnance.

 • Připojení k otevřenému dopisu vládě proti reformě v oblasti dávek na bydlení, a dále v oblasti změn na RVKPP + k petici „neberte drogy z úřadu vlády“.

Členství spolku

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

 • Asociace nestátních organizací A.N.O. Terénní program je členem Sekce HR. Ředitel je členem rady A.N.O.

 • Platforma pro sociální bydlení.

 • Pracovní skupina nízkoprahových služeb Plzeňského kraje a Karlovarského kraje.

 • Regionální platforma pro otázky integrace cizinců na území Plzeňského kraje.

 • Partnerství s portálem eDekontaminace.

Podpořili nás

 • UV ČR

 • MPSV

 • MZ ČR

 • VZP

 • VOZP

 • Plzeňský kraj

 • Město Plzeň

 • UMO 3

 • Klatovy

 • Rokycany

 • Přeštice

 • Suez Sita

bottom of page